Slik spiller du Diggo

Slik spiller du 

Radiobingo er et heldigitalt spill som drives av radiostasjoner med tillatelse fra Lotteritilsynet til å drive radiobingo.

Pris per bong er 25 kr.

Radiobingo spilles med tall fra 1 til 90. Bongen består av 3 rader og 9 kolonner hvor hver rad inneholder 5 nummer. Det er totalt 15 nummer mellom 1 og 90 på hver bong. Resterende ruter er blanke. Den første kolonnen er for tallene 1-9, den andre kolonnen for tallene 10-19, og så videre.

 • Kun bonger kjøpt på denne tjenesten, og for den gjeldende uke, er gyldige.
 • Knappen for å meddele bingo kommer først opp på skjermen dersom du faktisk har bingo.
 • Når du har fått bingo (på én, to eller tre vannrette rader) må du umiddelbart trykke på knappen for å meddele bingo. 
 • Bingo må meddeles før neste spill starter.
 • Det kan være forsinkelse på nettradio, og det spilles på eget ansvar.
 • Gevinster utbetales direkte til brukerens bankkonto.
 • For å få utbetalt gevinst, må brukeren følge instruksjonene i tjenesten for å registrere sitt kontonummer. Dette må gjøres innen to måneder, som er fristen for å hente gevinsten

Personvern

Personvernerklæring og GDPR

Denne personvernerklæringen gjelder for registrerte spillere på diggo.no, som driftes av Radiobingo SA. Erklæringen beskriver hvordan Radiobingo SA samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen registrerte spilleres rettigheter og Radiobingo SA sine plikter.

Oppdatert 26. januar 2021

BEHANDLINGSANSVARLIG

Radiobingo SA er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ansvaret er delegert fra enkelte lokalradio, og noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert til IT-systemeiere via databehandleravtale.

Når du registrerer deg som spiller på diggo.no samler vi inn og behandler dine personopplysninger på vegne av våre medlemmer når du spiller Diggo, kjøper bonger, får utbetalt gevinster eller på annen måte tar kontakt med oss og den spilleansvarlige lokalradioen.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de kravene som følger av personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og andre reguleringer knyttet til spill av Diggo hos våre medlemmer.

Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til personvern@diggo.no

FORMÅLET

Radiobingo SA behandler personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet på vegne av våre medlemmer i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Personopplysningene behandles for det formål å foreta sikker identifisering av kunden, pengetransaksjoner, yte service, produsere statistikk, foreta kundesegmenteringer, forebygge spillavhengighet og hvitvasking, og til å gjennomføre ulike markedsaktiviteter.

Alle bingospill som du spiller på diggo.no avholdes i betryggende former. Alle radiokanaler som er medlemmer hos oss har lisens fra Lotteritilsynet og er dermed underlagt offentlig kontroll med sikte på å forebygge potensielle negative konsekvenser av bingospill, slik som spilleavhengighet, hindre at eventuelle mindreårige får spille og i tillegg hindre hvitvasking. Vi behandler på vegne av våre medlemmer dine personopplysninger for å forebygge dette.

Personopplysningene som samles inn om deg er: Navn, adresse, fødselsnummer (alder), e-postadresse, mobiltelefonnummer og bankkontonummer.

Vi samler inn opplysninger om dine kjøp av bingobonger og bingospill så som: antall kjøpte bonger, gevinster, samlet kjøpesum, sted og tidspunkt for kjøp mv. Vi omtaler dette som din transaksjonshistorikk.

DET RETTSLIGE GRUNNLAGER FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Det er frivillig å registrere seg som spiller på diggo.no. Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er våre brukervilkår som inngås mellom deg som spiller og våre medlemmer som tilbyr Diggo.

Du mottar ikke direkte markedsføringshenvendelser fra Radiobingo SA eller fra noen av våre medlemmer ved å godkjenne brukervilkårene. Dersom du ønsker nyheter og mer informasjon fra oss må du gi særskilt samtykke til det.

FRIVILLIG Å UTLEVERE OPPLYSNINGER

Gjennom å samtykke til brukeravtalen gir du frivillig Radiobingo SA og våre medlemmer anledning til å bruke innsamlede data til bruk i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke og dermed si opp ditt kundeforhold. Radiobingo SA vil da slette registrerte opplysninger om deg.

FORHINDRE SALG AV BONGER TIL MINDREÅRIGE

Radiobingo SA og våre medlemmer har vedtatt at vi ikke ønsker å selge bonger til mindreårige.

Når du registrerer deg som spiller på diggo.no overfører vi nødvendige personopplysninger som navn og fødselsnummer via BankID for verifikasjon av din alder. Du vil ikke kunne registrere deg som spiller om du er under 18 år, og det opprettes i så fall ingen brukerkonto. Personopplysninger om mindreårige kan av årsaker knyttet til tilgangskontroll og aktivitetssporing kunne fanges opp av våre systemlogger, og vil i så fall oppbevares i inntil tre måneder etter registreringsforsøket. Se mer om avdekking av hacking og mulig misbruk av vår tjeneste i punktet under.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger for alderstest følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi har en berettiget interesse knyttet til ansvarlig gjennomføring av radiobingo, og hvor våre medlemmers interesse veier tyngre enn personvernet til den registrerte.

AVDEKKE FORSØK PÅ HACKING OG MULIG MISBRUK AV VÅR TJENESTE

Våre spillsystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er knyttet til de handlingene du utfører. I tillegg til personopplysninger som angitt over, vil vi samle inn din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin.

Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Innholdet i loggene oppbevares i tre måneder og slettes deretter forløpende.

FOREBYGGE SPILLAVHENGIGHET

Radiobingo SA sine medlemmer er gjennom tillatelse gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, pålagt å forebygge spillavhengighet. Dette betyr at vi regelmessig vil analysere dine bongkjøp for å se etter kjente transaksjonsmønstre som kan bidra til å avdekke mulig spillavhengighet. En slik analyse krever et behandlingsgrunnlag, og vi har et slikt grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c), ettersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslig forpliktelse overfor Stiftelses- og lotteritilsynet.

Dersom våre analyser avdekker mulig spillavhengighet, er dette en opplysning som i henhold til gjeldende personvernlovgivning også vil kunne defineres som en helseopplysning og dermed også som en såkalt «særskilt kategori» opplysning (sensitiv opplysning). Slike opplysninger har et strengere vern enn alminnelige personopplysninger. Vi har rettslig grunnlag i personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav f), jf. personopplysningsloven § 11, til å behandle slike personopplysninger; behandlingen er nødvendig for at våre medlemmer skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til tillatelse gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

MULIGE SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER KNYTTET TIL SPILL

Når du er registrert som spiller på diggo.no, kan du også sette din egen grense for hvor mye penger du kan bruke på å spille Diggo. Du har også mulighet til å stenge din tilgang til å spille Diggo for en gitt periode.

Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger knyttet til selvpålagte restriksjoner, følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b): Vår avtale med deg om å begrense dine muligheter til spillet. Videre har vi behandlingsgrunnlag ifølge personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi har en berettiget interesse av å tilby spill med tilpassede og forsvarlige rammer.

AVDEKKE/FOREBYGGE KRIMINELLE HANDLINGER

Radiobingo SA sine medlemmer har et ansvar for å forhindre hvitvasking gjennom deres bingospill. Vi har gjort flere rettede tiltak for å begrense muligheten for hvitvasking. Vi overvåker at spill skjer i samsvar med lover og regler, og gjennomfører ved behov forsterkede kundetiltak for å følge opp mistenkelige transaksjoner.

PRESENTASJON AV DIGGO.NO PÅ WEB

Våre websystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), der vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Radiobingo SA utfører også analyse av besøk på nettsiden med hjelp av Google Analytics. Din unike internet-adresse (IP-adresse) er ansett som en personopplysning. Denne IP-adressen anonymiseres før overføring til Google. Dermed lagres ingen personopplysninger hos Google, en praksis som er i tråd med Datatilsynets anbefaling. For å kunne analysere besøk på websidene benytter diggo.no cookies. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. ekomloven § 2-7b. Samtykket baserer seg på at du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert cookies. Les mer om vår bruk av cookies og hvordan du kan skru dette av om du ønsker det lengre ned på siden.

OM LAGRINGSTID

Vi lagrer dine registrerte personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn for.

KUNDEOPPLYSNINGER

Personopplysninger som vi behandler om deg i forbindelse med at du deltar i bingospill via diggo.no, slik som kontaktopplysninger, transaksjonslogg, lagres så lenge du er registrert som bruker i systemet, og i tre år etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Dette for at du som bruker skal kunne holde oversikt over dine bonger, gevinster og pengeoverføringer mellom din bank og din digitale lommebok.

Opplysninger om dine bongkjøp (din transaksjonslogg) oppbevares uansett i fem år etter utgangen av det regnskapsår der et eller flere spill ble gjennomført. Lagringsplikten følger av bokføringslovens regler og du kan ikke kreve sletting av opplysningene.

Radiobingo SA ønsker til enhver tid å levere et så bra bingoprodukt som mulig og forbeholder seg retten til å gi registrerte brukere informasjon om spillet og be om deltakelse i undersøkelser via PC, mobil og fasttelefon i etterkant av utvalgte bingosendinger. Ønsker man ikke å motta disse, ta kontakt på kontakt@diggo.no

OPPLYSNINGER OM BESØKENDE PÅ VÅRE NETTSIDER

Alle system- og tekniske logger som genereres ved besøk på våre websider og ved bruk av vårt system oppbevares i tre måneder, og slettes deretter automatisk. Slike logger kan inneholde personopplysninger, som vist over.

DINE RETTIGHETER

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger.

Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16, rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Se mer om retten til å bli slettet nedenfor.

Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

I visse situasjoner har du rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med Radiobingo SA, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet).

Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til personvern@diggo.no. Se også annen kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet.

OM RETTEN TIL SLETTING

Personvernforordningen gir deg rett til å kreve at personopplysninger om deg slettes når du anmoder om dette, jf. artikkel 12. Denne retten gjelder ikke absolutt, og Radiobingo SA vil beholde nødvendige personopplysninger for å overholde rettslige forpliktelser for å forhindre spillavhengighet, som beskrevet over.

Dette medfører at selv om du ønsker å slettes fra våre systemer, så vil vi i en periode på tre år beholde nødvendige personopplysninger for å kunne fange opp forsøk på å opprette ny profil etter sletting. Dette for å unngå at egenpålagte restriksjoner om spill, og/eller spillets interne restriksjoner for det antall bonger det er lov å kjøpe innenfor gitte tidsrom, kan omgås.

Se forøvrig avsnitt om lagringstid ovenfor. Her finner du en oversikt over hvor lenge Radiobingo SA med bakgrunn i lov må lagre visse personopplysninger før disse kan slettes.

SIKKERHETSTILTAK

Radiobingo SA har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger som er samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Radiobingo SA vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak av følgende forhold: Overføring til tredjepart Multilot AS og Digitalbingo AS som er IT-systemeiere etter databehandleravtaler.

Informasjon om politisk eksponert person (PEP) finner du her.

OVERFØRING BANK

Når du registrerer deg som spiller av bingo på diggo.no, eller overfører penger, vil nødvendige transaksjoner mot din bank bli gjennomført.

Banker anses av finansbransjen som (selvstendig) behandlingsansvarlige for de personopplysninger de behandler om sine kunder, og vi behøver ikke tegne databehandleravtale med dem. En slik banktransaksjon vil omfatte nødvendig informasjon for å kunne verifisere din identitet, og for å kunne overføre midler mellom banken og din digitale lommebok.

NØDVENDIG BISTAND FRA UNDERLEVERANDØRER

For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EU/EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

OVERFØRING MED BAKGRUNN I LOV ELLER DOM/KJENNELSE

Radiobingo SA vil overføre personopplysninger til offentlige myndigheter dersom dette pålegges med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS-OMRÅDET

Radiobingo SA vil ikke overføre personopplysninger utenfor EØS-området, med mindre vi skulle bli pålagt dette gjennom lov eller rettslig kjennelse, eller det foreligger et lovlig grunnlag for denne overføringen.

KLAGEINSTANS

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.

VÅR KONTAKTINFORMASJON

Radiobingo SA

Organisasjonsnummer: 925 548 162

Telefon: 91 90 18 89 (Kun betjent under sendinger)

 


Q&A

RADIOBINGO SA
HVEM ER RADIOBINGO SA?
Radiobingo SA er et selskap som er eid av norske lokalradioer med det formålet å gi lokalradioer med lisens til å drive radiobingo en plattform for effektiv, trygg og ansvarlig gjennomføring av radiobingo - eller Diggo, som vi kaller det.

HAR RADIOBINGO SA STATLIG LISENS?
Radiobingo SA leverer plattform og tjenester til den enkelte lokalradioen som har lisens for å drive radiobingo i Norge. Det er en forutsetning for å være medeier i Radiobingo SA, og for å kunne drive radiobingo på Radiobingo SA sin plattform, at man har lisens for slikt spill fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

REGISTRERING
HVORDAN OPPRETTER JEG EN SPILLEKONTO?
Gå inn på diggo.no, trykk på "Spill her" og følg instruksjonene på skjermen. Du må logge inn med BankID for å verifisere alderen din.

JEG HAR REGISTRERT SPILLEKONTO, MEN FÅR IKKE SPILT. HVORFOR IKKE?
Dersom du ikke får spilt anbefaler vi deg å kontakte oss med informasjon om hva hva som skjer og hvilke enheter du benytter. Du finner kontaktinfo i hovedmenyen.

INNLOGGING
HVORDAN LOGGER JEG PÅ?
Klikk på "Spill her" på diggo.no og logg deg inn med ditt brukernavn og passord. Har du ikke brukernavn og passord, kan du registrere deg på samme sted ved å klikke "Registrer deg med BankID".

KOMMER DET EN APP?
Det eksisterer ikke en egen Diggo-app foreløpig. Du kan spille ved å åpne nettleseren på din mobil, PC/Mac eller nettbrett og logge deg inn på www.diggo.no.

JEG HAR GLEMT PASSORDET! HVORDAN FÅR JEG ET NYTT?
Trykk på "Glemt passord" og skriv inn mailadressen din. Da får du tilsendt en lenke med nytt passord.

BETALING
HVILKE ALTERNATIVER HAR JEG FOR BETALING?
Du kan betale med bankkort og Vipps. Kredittkort er ikke tillatt. Hvis Vipps-kontoen din er koblet opp mot et kredittkort, kan du ikke bruke Vipps. Betaling skjer ved at du setter inn ønsket beløp på "Min konto".

ER DET MULIG Å KANSELLERE ET KJØP?
Nei, det er ikke mulig å kansellere et kjøp etter at det er gjennomført. Tilgjengelig saldo på din ”lommebok” blir imidlertid utbetalt til din bankkonto når du måtte be om det. Gå inn på "Min konto" og følg anvisningene.

HVORDAN UTBETALES GEVINSTER?
Gevinster utbetales direkte til brukerens bankkonto. Du kan endre bankkonto for utbetaling på "Min konto".

HVORDAN SER JEG HVOR MANGE BONGER JEG HAR KJØPT?
Bekreftelse på deltakelse i spillet gis i form av en kvittering. Kvitteringen lagres elektronisk og er tilgjengelig under "Transaksjoner" på "Min konto".

JEG HAR PROBLEMER MED Å BETALE. HVA ER PROBLEMET?
Noen Sparebank1-kunder og kunder hos mindre banker kan ha problemer med betaling. Prøv et kort fra en annen bank. Kunder hos Handelsbanken kan oppleve problemer med betaling på mobil. Har du handelsbanken anbefaler vi kjøp på PC/Mac.
Sjekk også at du ikke betaler med et kredittkort. Kun debetkort aksepteres for pengespill. Sjekk også at kortet ditt ikke er utløpt, at du har tastet inn riktig kontonummer, og at Vipps-kontoen din er koblet til et debetkort og ikke et kredittkort.

MIN PROFIL
HVORDAN FINNER JEG MINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?
Alle dine personlige opplysninger ligger under menyvalget «Min konto».

HVORDAN KAN JEG REDIGERE I OPPLYSNINGENE PÅ MIN PROFIL?
For å endre kontonummer for premieutbetaling, gå inn på «Min konto» og trykk på ikonet ved siden av kontonummeret. Legg imidlertid merke til at data som er lastet ned automatisk fra BankID ikke lar seg endre. Dette er av sikkerhetshensyn og for å hindre misbruk.

HVORDAN KAN JEG SE KJØPSHISTORIKKEN?
På "Min konto" får du automatisk oversikt over din kjøpshistorikk under "Transaksjoner".

PERSONVERN
HVILKE OPPLYSNINGER MÅ JEG DELE FOR Å SPILLE?
For å delta må spilleren angi riktig navn, fødselsdato, adresse og kontonummer. Vi henter automatisk informasjon via BankID. Dersom BankID ikke har alle opplysninger på deg, ber vi deg supplere når vi trenger dem. Feilaktig eller falsk informasjon kan føre til at brukerprofilen suspenderes og/eller føre til tap av retten til premiepenger.

KAN ANDRE BRUKE SPILLEKONTOEN MIN?
Spillerens konto er personlig og kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre. Overtredelse av dette vil medføre at spilleren blir utestengt fra videre deltakelse, og kan føre til tap av premiepenger.

HVORDAN TAR DERE VARE PÅ PERSONLIGE OPPLYSNINGER?
Du finner vår pesonvernerklæring her. Vi følger norsk lov og reglene som følger av GDPR.

HVOR LENGE LAGRES KJØPSHISTORIKKEN MIN?
Loddkvitteringer lagres i henhold til kravene i regnskapsloven i 5 år etter utløpet av det regnskapsår de ble utstedt i.

ANSVARLIG SPILL
ER DET EN MAKSGRENSE FOR HVOR MYE DU KAN SPILLE DIGGO FOR?
Det er satt begrensning for hvor mye den enkelte spiller kan tape per dag (1.500 kr) og per uke (3.500 kr). Når disse grensene nås, vil spilleren ikke kunne overføre ytterligere penger til spillet innenfor de neste 24 timene, respektivt resten av uken. Dette er grenser satt for å beskytte den enkelte spilleren mot spillavhengighet og kan ikke justeres av spilleren selv.

KAN JEG ANGI EN UKENTLIG ELLER DAGLIG TAPSGRENSE?
Ja, du kan selv justere den forhåndsinnstilte tapsgrensen under "Min konto" innenfor rammen av de daglige- og ukentlige maksgrensene på henholdsvis 1.500 kr og 3.500 kr. Du kan altså selv velge en lavere grense, men kan ikke øke den over maksimum. Du kan også definere pauser, dvs. stenge deg selv ute fra spillet i en periode. Dette er funksjonalitet som er laget for å beskytte den enkelte spiller mot spillavhengighet.

HVEM HAR ANSVARET FOR EVENTUELLE TAP?
Deltakelse i Diggo skjer på spillerens eget ansvar. Radiobingo SA er ikke ansvarlig for tap som følge av bingospill.

KAN MAN ENDRE BETINGELSER I AVTALEN UTEN Å INNHENTE SAMTYKKE?
Reglene kan endres uten forutgående melding, men vil alltid være tilgjengelige og oppdaterte på diggo.no.

KUNDESERVICE
HVORDAN KOMMER JEG I KONTAKT MED DERE?
Du finner alle kontaktdetaljer til Radiobingo SA via hovedmenyen på www.diggo.no

ANSVARLIG SPILL
SPILLEAVHENGIGHET OG FOREBYGGENDE TILTAK
Radiobingo SA tar spilleavhengighet på alvor og gjennomfører en rekke tiltak for å tilrettelegge for ansvarlig spill. For å sikre at ingen utvikler problematisk spilleadferd i ung alder, tillater ikke Radiobingo SA registrering av spillere som er under 18 år. Dersom en registrering ikke oppfyller aldersgrensen vil det derfor ikke opprettes en brukerkonto.

For å gi oversikt og kontroll over spillforbruk har Radiobingo SA satt begrensning for hvor mye den enkelte spiller kan tape per dag og uke. Foruten de obligatoriske satsene som følger av spillereglene, er det også mulig å sette en frivillig lavere grense.

For å avdekke mulig spilleavhengighet, gjennomfører Radiobingo SA en analyse av kjøpsadferd for å avdekke kjente transaksjonsmønstre knyttet til problematisk spilleadferd. Dette gjøres i tråd med gjeldende personvernreglement og er nærmere omtalt i Radiobingo SA personvernerklæring.

HJELPETILTAK
Om du føler et behov for profesjonell bistand med dine spillevaner er det viktig med riktig hjelp. Hjelpelinjen (Tlf.: 800 800 40) er betjent av helsepersonell med spesialopplæring og er åpen alle hverdager fra kl. 09 til 21.

Tjenesten er en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst fra mobiltelefon). Foruten å bistå med råd og hjelp til å håndtere din spillesituasjon, kan du her få opplysninger om faresignaler og konsekvenser ved spilleproblemer.

Hvis du lurer på noe mer, er det bare å ta kontakt med oss her:


Spilleregler

Følgende spilleregler gjelder for Diggo

Klikk her for å spille Diggo!

Diggo er heldigital bingo som drives av radiostasjoner med tillatelse fra Lotteritilsynet. Pris per bong er 25 kr. 1 bong gir 6 brett.

Premier:
1 rad = 400 kr
2 rader = 600 kr
3 rader (fullt brett) = 2.000 kr

 • For å delta i lotteriet må spilleren oppgi riktig navn, fødselsdato, adresse og kontonummer. Ukorrekt eller falsk informasjon kan føre til at brukerprofilen suspenderes og/eller føre til tap av retten til premiepenger.
 • Spillerens konto er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse vil medføre at spilleren blir utestengt fra videre deltakelse, og kan føre til tap av premiepenger.
 • Spillerens personlige konto kan ha en maksimal saldo på 10.000 kr. Overskytende beløp blir overført til spillerens bankkonto.
 • Kvitteringer fra deltakelse i Diggo er personlige og kan ikke omsettes.
 • Spillereglene kan endres uten forutgående melding, men vil være tilgjengelige på diggo.no.
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for tap som følge av lotteriet.
 • Deltakelse i Diggo skjer på spillerens eget ansvar.
 • Dersom det skjer en feilaktig godskriving til spillerens personlige konto og det disponeres over dette, forplikter spilleren seg til å tilbakebetale beløpet til Radiobingo SA. Dette gjelder også dersom spilleren i god tro oppfattet godskrivingen som riktig.
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for spillerens indirekte tap, eller omkostninger, tap og bortfall av premie når dette skyldes spillerens forhold. Dette gjelder blant annet tilfeller hvor spilleren ikke overholder spilleregler eller ved feil i kommunikasjonen til eller fra systemene til Radiobingo SA.
 • Radiobingo SA er fritatt fra ethvert ansvar for manglende utførelse av sine plikter, dersom dette skyldes hindring eller forhold som ikke med rimelighet kunne vært forutsett og/eller overvunnet, og som ligger utenfor Radiobingo SA sin kontroll. Dette gjelder for eksempel krig, krigshandling, avgjørelser fra offentlig myndighet, endring i lov eller forskrift, arbeidskonflikter, tekniske problemer, tekniske problemer hos tredjepart eller spilleren, sykdom hos nøkkelpersoner og tilsvarende force majeure-forhold.
 • Klage eller krav fra spillere vedrørende gevinstutdelinger eller lignende forhold, skal meldes til Radiobingo SA senest innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Klager eller krav som ikke fremsettes innenfor denne perioden kan avvises. Eventuell gevinst tilfaller Radiobingo SA. Klagen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å muliggjøre behandling fra Radiobingo SA sin side. Dersom en mangelfull klage ikke suppleres med ytterligere tilstrekkelige opplysninger innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet, kan den avvises. Radiobingo SA vil besvare alle klager innen rimelig tid.
 • Det er ikke lov å spille Diggo på kreditt. Dersom vi oppdager spill på kreditt stenges spillerens konto.

Er du klar for å spille Diggo? Klikk her!

Vanlige spørsmål og svar får du her (Q&A).

Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med oss her:


Slik spiller du bingo på radio

Slik spiller du

Diggo spilles med tall fra 1 til 90. Bongen på mobilen din er som en vanlig bong og består av 3 rader og 9 kolonner der hver rad inneholder 5 tall. Det er totalt 15 tall mellom 1 og 90 på hver bong. Resterende ruter er blanke. Hver kolonne på bongen kan bare inneholde tall fra et spesifisert område. Den første kolonnen er for tallene 1-9, den andre kolonnen for tallene 10-19, og så videre.

 • Kun bonger kjøpt på denne tjenesten, og for den gjeldende uke, er gyldige.
 • For å kreve bingo må du trykke på "Krev bingo"-knappen som kommer opp på skjermen dersom du faktisk har bingo.
 • Når du har fått bingo (på én, to eller tre vannrette rader) må du umiddelbart trykke på knappen for å kreve bingo.
 • Bingo må meddeles før neste spill starter.
 • Det kan være stor forsinkelse på nettradio, og det spilles på eget ansvar.
 • Gevinster utbetales direkte til brukerens bankkonto.
 • For å få utbetalt gevinst, må brukeren følge instruksjonene i tjenesten for å registrere sitt kontonummer. Dette må gjøres innen to måneder, som er fristen for å hente gevinsten.

Se vanlige spørsmål og svar (Q&A) her!
Se bingotider og kjøp bong her!