Premiepotten deles på alle som vinner

Vi deler ut premier på én rekke, to rekker og fullt brett. Dersom det er to eller flere vinnere på bonger som ikke er identiske, deles premiepotten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på identiske bonger, får alle full gevinst.

For eksempel: Ved to vinnere av fullt brett (2 000 kr), deles gevinsten på to og gir hver av vinnerne en premiegevinst på 1 000 kr.

Det er viktig at man krever premien så raskt man får opp meldingen «krev bingo». På denne måten viser du at du har registrert din bingo, og er berettiget premie. Programlederen vil kort tid etter stoppe spillet, og kun den eller de som har «krevd bingo» vil bli utpekt som vinnere.

Husk at du alltid med trykke på tallene på skjermen for å vise at du er med i spillet.

Dette kan du vinne:
1 rekke = 400 kr
2 rekker = 600 kr
Fullt brett = 2.000 kr på spill nr 1 og 2. 3.000 kr på spill nr 3.