Diggo.no

Spilleregler

Følgende spilleregler gjelder for Diggo

Diggo er tradisjonell bingo som spilles på mobil, med tillatelse fra Lotteritilsynet. Trekningene foregår som radiosendinger, på kjente radiokanaler over hele landet. 

Radiobingoen spilles med tall fra 1 til 90, og tallene leses opp i en radiosending du finner her. Når du har 1 rekke med 5 tall som er lest opp, får du beskjed om å kreve bingo ved å trykke på en melding som dukker opp på mobilen din. Det samme skjer ved 2 og 3 rekker. 

1 bong består av 6 brett, og koster 30 kr. Du kan kjøpe inntil 5 bonger per spill.  

 

NB! Du MÅ trykke på alle tallene for å verifisere at du spiller. Tallene vil da skifte farge.

Om du ikke trykker på tallene, vil du ikke kunne få opp melding med «Krev bingo». Fra tallet du får bingo på trekkes, må du du trykke på alle tall innen det har blitt trukket 5 nye tall, om du ikke allerede har trykt på tallene.

Vi anbefaler at du trykker på tallene fra dem trekkes, slik at du sikrer deg din eventuelle gevinst. 

 

Premier: 

Har du en rekke med 5 riktige tall vinner du 400 kr. Har du 2 rekker med 5 riktige tall i hver rekke vinner du 600 kr. 3 rekker gir 2000 kr eller 3000 kr i premie. Jackpoten kan vinnes med lykketall. Se hva Jackoten er på, og hvilke lykketall som gjelder for den enkelte radiokanalen her 

Regler 

 • For å delta i lotteriet må spilleren oppgi riktig navn, fødselsdato, adresse og kontonummer. Ukorrekt eller falsk informasjon kan føre til at brukerprofilen suspenderes og/eller føre til tap av retten til premiepenger. 
 • Spillerens konto er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse vil medføre at spilleren blir utestengt fra videre deltakelse, og kan føre til tap av premiepenger. 
 • Spillerens personlige konto kan ha en maksimal saldo på 10.000 kr. Overskytende beløp blir overført til spillerens bankkonto. 
 • Dersom det er to eller flere vinnere på bonger som ikke er identiske, deles premiepotten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på identiske bonger, får alle full gevinst.
 • Kvitteringer fra spill-deltakelse i Diggo er personlige og kan ikke omsettes. 
 • Spillereglene kan endres uten forutgående melding, men oppdaterte spilleregler vil alltid være tilgjengelige på diggo.no. 
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for tap som følge av lotteriet. 
 • Deltakelse i Diggo skjer på spillerens eget ansvar. 
 • Dersom det skjer en feilaktig godskriving til spillerens personlige konto, og det disponeres over dette, forplikter spilleren seg til å tilbakebetale beløpet til Radiobingo SA. Dette gjelder også dersom spilleren i god tro oppfattet godskrivingen som riktig. 
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for spillerens indirekte tap, eller omkostninger, tap og bortfall av premie når dette skyldes spillerens forhold. Dette gjelder blant annet tilfeller hvor spilleren ikke overholder spilleregler, eller ved feil i kommunikasjonen til eller fra systemene til Radiobingo SA. 
 • Radiobingo SA er fritatt fra ethvert ansvar for manglende utførelse av sine plikter, dersom dette skyldes hindring eller forhold som ikke med rimelighet kunne vært forutsett og/eller overvunnet, og som ligger utenfor Radiobingo SA sin kontroll. Dette gjelder for eksempel krig, krigshandling, avgjørelser fra offentlig myndighet, endring i lov eller forskrift, arbeidskonflikter, tekniske problemer, tekniske problemer hos tredjepart eller spilleren, sykdom hos nøkkelpersoner og tilsvarende force majeure-forhold. 
 • Klage eller krav fra spillere vedrørende gevinstutdelinger eller lignende forhold, skal meldes til Radiobingo SA senest innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Klager eller krav som ikke fremsettes innenfor denne perioden kan avvises. Eventuell gevinst tilfaller Radiobingo SA. Klagen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å muliggjøre behandling fra Radiobingo SA sin side. Dersom en mangelfull klage ikke suppleres med ytterligere tilstrekkelige opplysninger innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet, kan den avvises. Radiobingo SA vil besvare alle klager innen rimelig tid. 
 • Det er ikke lov å spille Diggo på kreditt. Dersom vi oppdager spill på kreditt stenges spillerens konto. 

Er du klar for å spille Diggo? Klikk her!

Vanlige spørsmål og svar får du her (Q&A).

Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med oss.