Følgende spilleregler gjelder for Diggo

Klikk her for å spille Diggo!

Diggo er heldigital bingo som drives av radiostasjoner med tillatelse fra Lotteritilsynet. Pris per bong er 25 kr. 1 bong gir 6 brett.

Premier:
1 rad = 400 kr
2 rader = 600 kr
3 rader (fullt brett) = 2.000 kr

 • For å delta i lotteriet må spilleren oppgi riktig navn, fødselsdato, adresse og kontonummer. Ukorrekt eller falsk informasjon kan føre til at brukerprofilen suspenderes og/eller føre til tap av retten til premiepenger.
 • Spillerens konto er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse vil medføre at spilleren blir utestengt fra videre deltakelse, og kan føre til tap av premiepenger.
 • Spillerens personlige konto kan ha en maksimal saldo på 10.000 kr. Overskytende beløp blir overført til spillerens bankkonto.
 • Kvitteringer fra deltakelse i Diggo er personlige og kan ikke omsettes.
 • Spillereglene kan endres uten forutgående melding, men vil være tilgjengelige på diggo.no.
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for tap som følge av lotteriet.
 • Deltakelse i Diggo skjer på spillerens eget ansvar.
 • Dersom det skjer en feilaktig godskriving til spillerens personlige konto og det disponeres over dette, forplikter spilleren seg til å tilbakebetale beløpet til Radiobingo SA. Dette gjelder også dersom spilleren i god tro oppfattet godskrivingen som riktig.
 • Radiobingo SA er ikke ansvarlig for spillerens indirekte tap, eller omkostninger, tap og bortfall av premie når dette skyldes spillerens forhold. Dette gjelder blant annet tilfeller hvor spilleren ikke overholder spilleregler eller ved feil i kommunikasjonen til eller fra systemene til Radiobingo SA.
 • Radiobingo SA er fritatt fra ethvert ansvar for manglende utførelse av sine plikter, dersom dette skyldes hindring eller forhold som ikke med rimelighet kunne vært forutsett og/eller overvunnet, og som ligger utenfor Radiobingo SA sin kontroll. Dette gjelder for eksempel krig, krigshandling, avgjørelser fra offentlig myndighet, endring i lov eller forskrift, arbeidskonflikter, tekniske problemer, tekniske problemer hos tredjepart eller spilleren, sykdom hos nøkkelpersoner og tilsvarende force majeure-forhold.
 • Klage eller krav fra spillere vedrørende gevinstutdelinger eller lignende forhold, skal meldes til Radiobingo SA senest innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Klager eller krav som ikke fremsettes innenfor denne perioden kan avvises. Eventuell gevinst tilfaller Radiobingo SA. Klagen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å muliggjøre behandling fra Radiobingo SA sin side. Dersom en mangelfull klage ikke suppleres med ytterligere tilstrekkelige opplysninger innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet, kan den avvises. Radiobingo SA vil besvare alle klager innen rimelig tid.
 • Det er ikke lov å spille Diggo på kreditt. Dersom vi oppdager spill på kreditt stenges spillerens konto.

Er du klar for å spille Diggo? Klikk her!

Vanlige spørsmål og svar får du her (Q&A).

Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med oss her: